Støj på arbejdet

I 2010 lavede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en undersøgelse, der viste at 10 gange så mange medarbejdere i store kontorlandskaber følte sig generet af støj, som det var tilfældet for medarbejdere, der arbejder i mindre enkeltmandskontorer. Støjen generer rigtig mange i en sådan grad, at det går ud over bl.a. produktiviteten og koncentrationen – og mon ikke der er en sammenhæng imellem de to?

Der er jo ikke noget at sige til, at jo flere mennesker, jo flere lyde, samtaler og bevægelser, der er omkring en selv, når man skal arbejde, jo sværere har man ved at være koncentreret i en grad, der fordrer høj produktivitet og høj kvalitet i arbejdet. Ideen var god nok i 1990’erne, hvor det var moderne at arbejde projektbaseret i teams – det handlede om at være tæt på dem, man skulle samarbejde med, hvilket kunne være snart sagt alle på arbejdspladsen.

Det betød, at kontorlandskaber blev moderne – og de skulle være store. Designet af de store kontorlandskaber skulle skabe grobund for tværfagligt samarbejde, dynamik og idégenerering. Men på mange arbejdspladser blev kontorlandskaberne altså simpelthen for store, og det begyndte som sagt at gå ud over koncentrationen, kvaliteten og produktiviteten.

Oplevelse af lyd, og dermed også støj, er dog en individuel ting, ligesom individers smertetærskel, musiksmag og andre oplevelser er individuelle. Derfor er det også svært at sige noget om, hvor stor sammenhæng der er mellem oplevelsen af støj, støjgener og disses indflydelse på stress, produktivitet og det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladser med store kontorlandskaber. Men hvorvidt det er et reelt problem med objektivt målt støj på en given arbejdsplads, eller om det er oplevet som sådan af medarbejdere, er jo egentlig ikke særligt relevant. Det der betyder noget er, om medarbejdere oplever de forhold, som de har brug for i forhold til at kunne være koncentrerede og produktive, og producere kvalitet. Det væsentlige er medarbejderens oplevelse af arbejdsmiljøet, på alle områder. For det er oplevelsen, der afgør, hvor motiverede, koncentrerede og produktive medarbejdere er.

Nu står man altså med de store kontorlandskaber rundt omkring i det ganske danske land. Kontorlandskaber som skaber større smitterisiko i vintermåneder med snue og influenza. Kontorlandskaber med mindre godt indeklima. Kontorlandskaber som har et højere støjniveau, end hvis folk sad alene eller sammen to og to i mindre kontorlokaler. Visse af de generende elementer er enklere at gøre noget ved end andre, inden for de rammer, der nu en gang er at arbejde med. En efterhånden almindelig ting i både mange kantiner, frokostrum, restauranter, kontorlokale og institutioner er håndsprit.

Det ændrer ikke på smitte med snue og influenza gennem luften. Men det hjælper på smitterisiko pga. berøring, håndtag og lignende. Det samme kan opnås mht. den generende støj. Der findes nemlig en del producenter af bl.a. headsets og hovedtelefoner af god kvalitet, som producerer disse med lydisolerende effekter – eksempelvis www.plantronics.com.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *